SELWERD IN CIJFERS

5.900inwoners
3.100woningen

SELWERD

Selwerd is een woonwijk gebouwd in het midden van de jaren zestig. De wijk was destijds vooral populair bij jonge gezinnen die op zoek waren naar een nieuwe betaalbare huurwoning. In Selwerd staan vooral portiekflats tot drie hoog en geschakelde rijtjeswoningen. Voor studenten en ouderen is een aantal hoogbouwflats gebouwd. De wijk ligt ten noorden van de spoorlijn naar Delfzijl, aan de oost- en westkant begrenst door de Hoogte en Paddepoel en in het noorden door de noordelijke ringweg. Aan de zuid- en westkant van de wijk treffen we de wijkvoorzieningen aan (vensterschool, overdekt zwembad De Parrel, sportvelden en een moskee). In tegenstelling tot vergelijkbare wijken als het aangrenzende Paddepoel en Vinkhuizen was de woningvoorraad nog niet omvangrijk aangepakt. Daarom is al in 2016 gestart met wijkvernieuwing, met de komst van het wijkbedrijf. Sindsdien vindt er grootschalige verbetering van de sociale en fysieke leefomgeving plaats onder vlag van Sunny Selwerd.