PADDEPOEL IN CIJFERS

12.100inwoners
6.650woningen

PADDEPOEL

Paddepoel is evenals Selwerd en Vinkhuizen een typische uitbreidingsbuurt uit de jaren zestig aan de noordkant van de stad. De wijk ligt ten noorden van de spoorlijn naar Delfzijl, tussen Selwerd in het oosten en Vinkhuizen in het westen. Ten noorden van de woonwijk ligt het grootschalige universiteitscomplex Zernike. Het uiterlijk van de wijk wordt vooral bepaald door rechte straten met rijtjeshuizen en portiekflats met drie woonlagen. Meer recent zijn er op enkele locaties hogere flats voor speciale doelgroepen (studenten, jongeren en ouderen) gebouwd. Vooral in het zuidelijke deel van de wijk vinden we veel corporatiebezit. Vanaf 2000 heeft de wijkvernieuwing de woningvoorraad in de wijk op meerdere plaatsen ingrijpend veranderd. In veel gevallen zijn corporatiewoningen gesloopt en vervangen door luxere koopwoningen. Centraal in de wijk ligt een groot overdekt winkelcentrum met een wijkoverstijgende functie. Op de grens met Selwerd vinden we een park en een bundeling van wijkvoorzieningen (sportvelden, moskee, zwembad, scholen).