OOSTERPARKWIJK IN CIJFERS

12.500inwoners
7400woningen

OOSTERPARKWIJK

De Oosterparkwijk, gelegen in het oosten van Groningen en begrensd door het Eemskanaal, het Oosterhamrikkanaal, het UMCG en het Van Starkenborghkanaal, staat bekend als een traditionele volkswijk. De wijk is grotendeels gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog (Gorechtbuurt, Bloemenbuurt en Vogelbuurt) en is gebaseerd op een stedenbouwkundig uitbreidingsplan van de Amsterdamse stedenbouwkundige Berlage. Na de oorlog is de wijk verder afgebouwd (Florabuurt en Damsterbuurt). De stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk, met de kenmerkende bebouwing (Amsterdamse Stijl) en de mooie grote parken (Oosterpark en Pioenpark) is vrijwel onaangetast gebleven. In de jaren rond 2000 heeft grootschalige fysieke wijkvernieuwing plaatsgevonden. Uitgangspunt is geweest om de oorspronkelijke bebouwing zoveel mogelijk te renoveren en bij sloop en vervangende nieuwbouw zoveel mogelijk vast te houden aan de bestaande hoge stedenbouwkundige kwaliteit. De wijk kent twee winkelcentra, aan het Wielewaalplein en het Linnaeusplein. Ook de buurtvoorzieningen (m.n. de scholen en buurt/wijkcentra), die voor de oorlog zijn gerealiseerd, zijn voor een belangrijk deel bewaard gebleven.