WERKEN

Werken, of op een andere manier actief zijn, is een voorwaarde voor het meedoen aan de samenleving. Betaald werk helpt om armoede te voorkomen. Werken betekent altijd 'naar eigen vermogen'. Daarom is er ruimte is voor nieuwe vormen van betaald werk. Jongeren zouden met minimaal een startkwalificatie het onderwijs moeten verlaten en zicht hebben op een goede baan.