In sommige Groningse wijken gaat het niet goed. Problematiek rond onderwijs, wonen, werk, meedoen en veiligheid pakken we daar in samenhang aan. Hoe we dat doen lees je in onze verhalen.

ONZE WIJKEN

NAAR ALLE WIJKEN

Wijkvernieuwing op z'n Gronings

Een flink aantal Groningers heeft moeite om rond te komen, leeft in een onveilige buurt, woont in slechtere huizen, komt niet goed mee op school of lukt het niet om aan het werk te komen. Ze wonen vaak in de noordelijke wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Indische Buurt, Oosterparkwijk, Beijum en Lewenborg en in De Wijert in het zuiden van de stad. Allemaal prachtige wijken met bijzondere Groningers. Maar in verhouding ook veel Groningers met minder mogelijkheden en kansen.

Samenhangende aanpak

Wij accepteren deze ongelijkheid niet. Onder de vlag ‘Wijkvernieuwing op z’n Gronings’ zetten bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zich samen in voor een betere toekomst voor deze bewoners. Een samenhangende aanpak, waarbij wonen, leren, werken, veilig zijn en meedoen hand in hand gaan. Dat gebeurt de komende twintig jaar in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Groningen-Noord. De samenwerkende partijen hebben daarvoor inmiddels een maatschappelijke coalitie gevormd.

Bewoners zijn de basis

We varen bij deze wijkaanpak een eigen, ‘Groningse‘ koers. Want alles wat we doen moet passen bij de identiteit van de wijk of buurt waar we aan de slag gaan. Omdat dé wijk niet bestaat. We weten ook dat de beste vernieuwingen altijd beginnen bij de mensen in de wijken zelf. Onze bewoners zijn de basis van alles wat we doen. De opgaven waar we aan werken zijn ingewikkeld en niet van vandaag op morgen opgelost. Daarom vraagt dit een langdurige inzet van ons allemaal.

ONZE WIJKEN IN CIJFERS

9wijken
79.200inwoners
42.750woningen