MEEDOEN

Iedereen in Groningen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Als het nodig is moeten ze kunnen vertrouwen op instanties en gemeente. Om aan te sluiten bij wat de bewoners nodig hebben, is ervaringskennis, energie en talent van bewoners steeds vaker het uitgangspunt. Initiatieven van bewoners omarmen we.