De ongelijkheid tussen de wijken is niet van vandaag of gisteren. Die hangt direct samen met de manier waarop wij onze stad in de loop der jaren hebben ontwikkeld.

Wederopbouw

Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme behoefte aan woningen. In razend tempo ontstonden er in Groningen-Noord, naast de oude volkswijken Oosterparkwijk, Indische buurt en De Hoogte, een aantal gloednieuwe wijken: Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Ook De Wijert is in die periode gebouwd. Groningen groeide als kool, tienduizenden mensen vonden een mooie nieuwe huurwoning in een van de wederopbouwwijken.

Eisen van de tijd

Maar de snelle en eenzijdige ontwikkeling van deze wijken heeft ook een keerzijde: dertig jaar later voldoen deze wijken en woningen niet meer aan de eisen van de tijd. Bewoners willen andere huizen en willen een huis kopen in plaats van huren. Als ze het financieel beter krijgen verlaten ze de wijk. Stapje voor stapje worden het de wijken van de laagste inkomens. Ze zijn minder aantrekkelijk geworden en nieuwe bewoners wonen er niet lang. De binding met de buurt verdwijnt, leegstand, onveiligheid en verloedering volgen.

Gemeente en corporaties vinden het in 1998 de hoogste tijd om in te grijpen

Wijkvernieuwing

Gemeente en corporaties vinden het in 1998 de hoogste tijd om in te grijpen. De eerste fase van wijkvernieuwing in de noordelijke wijken gaat van start. Er wordt begonnen in Vinkhuizen, waar ruim 700 huurwoningen plaats maken voor bijna 500 koopwoningen: een eerste stap op weg naar gemengde wijken, ook wel ‘ongedeelde stad’ geheten. In de jaren daarna volgen de wijken Beijum en Lewenborg, die in de jaren zeventig en tachtig zijn gebouwd, net als de vooroorlogse volkswijken De Hoogte, Indische buurt en Oosterparkwijk. Ook hier worden in verschillende wijkvernieuwingsfases huurwoningen gerenoveerd en koopwoningen toegevoegd.

Onvoldoende

Toch blijken alle ingrepen onvoldoende om de wijken dichter bij het stedelijke gemiddelde te krijgen. Het gaat nog steeds niet goed genoeg. Daarom besluit Groningen in 2018 tot een nieuwe start van wijkvernieuwing. Nu zijn de wijken Selwerd, De Wijert, Indische buurt, De Hoogte, Beijum en later Lewenborg aan de beurt. Waar eerder veel aandacht was voor de woningbouw, is het nu een samenhangende aanpak. Fysieke ingrepen, aandacht voor veiligheid en sociale programma’s gaan hand in hand.

Nationaal Programma

Ook het Rijk ziet in dat de opgaven in onze wijken groot en ingewikkeld zijn en een lange adem vragen. Daarom maken onze wijken deel uit van de Regio Deal Groningen-Noord, het Nationaal Programma Groningen en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.