DE HOOGTE IN CIJFERS

4.100inwoners
2.600woningen

De Hoogte

De Hoogte is een oude woonwijk die grenst aan het noorden van het stadscentrum. De wijk bestaat voor een groot deel uit kleine, relatief goedkope corporatiewoningen gebouwd in de jaren twintig (tuindorp De Hoogte) en jaren dertig. Het zuidwestelijke deel van de wijk is gebouwd direct na 1945 in de periode van de woningnood. De woningen in De Hoogte zijn meermaals gerenoveerd en aangepast aan de veranderende wooneisen. In delen van de wijk heeft sloop en vervangende nieuwbouw plaatsgevonden. Ongeveer tien jaar geleden is de Cortinghborg opgeleverd, een nieuw buurtje met koopwoningen en hoogbouw, gebouwd op een voormalig sportveld. Sinds 2018 is de wijk onderdeel van de wijkvernieuwing Mooie Wijken, gericht op het verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving.