VEILIG ZIJN

Overlast, onveiligheid, criminaliteit en ondermijning vormen een probleem in de noordelijke wijken. Een veerkrachtige buurt, vroegtijdig signaleren wat er speelt, een veilige openbare ruimte, maar ook handhaving kunnen het tij keren. Preventie en handhaving gaan hand in hand.