MEEDOEN

Iedereen in Groningen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Als het nodig is moeten ze kunnen vertrouwen op instanties en gemeente. Om aan te sluiten bij wat de bewoners nodig hebben, is ervaringskennis, energie en talent van bewoners steeds vaker het uitgangspunt. Initiatieven van bewoners omarmen we.

NAAR THEMA MEEDOEN

WERKEN

Werken, of op een andere manier actief zijn, is een voorwaarde voor het meedoen aan de samenleving. Betaald werk helpt om armoede te voorkomen. Werken betekent altijd 'naar eigen vermogen'. Daarom is er ruimte is voor nieuwe vormen van betaald werk. Jongeren zouden met minimaal een startkwalificatie het onderwijs moeten verlaten en zicht hebben op een goede baan.

NAAR THEMA WERKEN

LEREN

Alle kinderen hebben recht op de beste ontwikkelingskansen met het beste onderwijs, in een veilige omgeving. Die kansen beginnen al voor de geboorte. Daarom richten we ons op de leeftijd van -9 maanden tot en met 27 jaar: om ieders talent tot bloei te laten komen.

NAAR THEMA LEREN

VEILIG ZIJN

Overlast, onveiligheid, criminaliteit en ondermijning vormen een probleem in de noordelijke wijken. Een veerkrachtige buurt, vroegtijdig signaleren wat er speelt, een veilige openbare ruimte, maar ook handhaving kunnen het tij keren. Preventie en handhaving gaan hand in hand.

NAAR THEMA VEILIG ZIJN

WONEN

De samenstelling van de woningvoorraad in de noordelijke wijken is eenzijdig en soms van slechte kwaliteit. Met sloop- en nieuwbouw, verduurzaming en bouwen voor verschillende bevolkingsgroepen pakken we dit aan. 

NAAR THEMA WONEN

VRAGEN? STEL ZE HIER

Neem hier contact met ons op!