WONEN

De samenstelling van de woningvoorraad in de noordelijke wijken is eenzijdig en soms van slechte kwaliteit. Met sloop- en nieuwbouw, verduurzaming en bouwen voor verschillende bevolkingsgroepen pakken we dit aan.