Disclaimer

Het programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing van de gemeente Groningen wil ervoor zorgen dat de informatie op de website klopt en up to date is, maar kan dit niet beloven. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina's en aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

U mag inhoud (teksten, foto’s, documenten, infographics en/of video’s) van de website(s) van de gemeente niet zomaar op andere websites plaatsen of in de krant. U mag alleen inhoud van de website(s) gebruiken als u dit van tevoren met de gemeente heeft afgesproken en als u een bronvermelding bij deze inhoud plaatst.

Op deze websites staan links naar andere websites of services van andere organisaties. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de informatie en de veiligheid op deze websites en de naleving van privacywetgeving door andere organisaties.