DE WIJERT IN CIJFERS

4700inwoners
2800woningen

De Wijert

De Wijert is een typische naoorlogse uitbreidingswijk in het zuiden van Groningen. Aan de zuidzijde ligt de jongere en luxer uitgevoerde wijk De Wijert-Zuid. De Wijert is gebouwd in de vijftiger en vroeg-zestiger jaren in een stempelstructuur en heeft een karakteristieke architectuur. Het vele groen ligt verscholen op de binnenterreinen. Er was toen sprake van woningnood en de wijk werd snel bewoond door grote groepen gezinnen. Een van de buurten huisvest nog altijd een Molukse gemeenschap. De Wijert heeft een mix van koopwoningen en huurwoningen, waarbij bijna de helft van de woningen in corporatiebezit is. Rond het jaar 2000 heeft er grootschalige fysieke wijkvernieuwing in de wijk plaatsgevonden met veel renovatie van woningen. Midden in de wijk zien we een park met de meeste voorzieningen, zoals het winkelcentrum en een aantal onderwijsvoorzieningen. Sinds 2018 is de wijk weer onderdeel van de wijkvernieuwing, gericht op het verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving. In 2021 is het nieuwe, centraal gelegen wijkgebouw De Wiardt geopend, met daarin een kinderdagverblijf, basisschool, bibliotheek en een sportzaal.