Televisieserie 'Armoede de baas': Wat werkt?

Vorig jaar maakte de lokale omroep van Groningen OOG, een serie over armoede in de provincie Groningen. In de 18e en laatste aflevering komen onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen aan het woord. Ze buigen zich over de vraag: Wat werkt bij de bestrijding van armoede? 

Oplossingen

In deze aflevering komen onder andere Erik Meij en Marloes de Bie aan het woord. Erik is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en Marloes is projectleider van Kansrijk Groningen. Ze spreken over mogelijke oplossingen, maar ook over wat die oplossingen in de weg zit.
 

Wat heb je nodig?

Vanuit instanties en overheid zijn er heel veel plannen en projecten om iets aan de situatie van mensen in armoede te doen. Maar vaak sluiten die niet aan bij de behoeften die de mensen op dat moment hebben. De geïnterviewden in deze aflevering doen daarom een oproep: vraag de mensen waar het om gaat wat er nodig is om hen een stap verder te brengen. Vaak gaat het in eerste instantie om het wegnemen van stress. Bij het project Kansrijk Groningen is dat het uitgangspunt.
 

Heel veel regels

De mensen in deze reportage constateren dat heel erg veel regels en regelingen zijn. Het geheel is zo ingewikkeld geworden dat het mensen in armoede niet verder helpt, als ze hier geen hulp bij krijgen.

Ook doen ze een pleidooi voor het verhogen van uitkeringen en laagste inkomens, omdat het te weinig is om van rond te komen.

In sommige Groningse wijken gaat het niet goed. Bewoners hebben moeite om rond te komen, leven in een onveilige buurt, wonen in slechtere huizen, komen niet goed mee op school of het lukt ze niet om aan werk te komen. Dat vinden we onacceptabel. Daarom zetten we alles op alles om dit te verbeteren.