Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Ondanks de inspanningen die heel veel organisaties en mensen de afgelopen decennia hebben geleverd: het maakt nog steeds uit in welk deel van Groningen je woont of opgroeit voor de kansen en mogelijkheden die je hebt in je leven. Sterker nog: in de noordelijke wijken zijn de omstandigheden voor bewoners op sommige plekken juist verslechterd. Daarom grijpen wij de komst van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) met beide handen aan om het beter te doen. Het NPLV pakt in twintig gebieden in Nederland de leefbaarheid en veiligheid aan.
Het NPLV Groningen-Noord is een ambitieuze gezamenlijke aanpak voor de komende 15 tot 20 jaar. 

Meer samen, radicaal anders
Meer dan in andere wijken hebben inwoners van Groningen-Noord te maken met een stapeling van problemen rondom onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. 
In Groningen zijn we al in 2018 gestart met onze eigen wijkvernieuwingsaanpak. We doen al veel, maar het bleek nog niet genoeg. Willen we daadwerkelijk het verschil maken, dan moeten we succesvolle aanpakken uitbreiden, meer samenwerken met elkaar als organisaties en radicaal anders durven werken. Daarom zijn gemeente, bewoners, woningcorporaties, politie, welzijn, werkgevers, het onderwijs, kinderopvang en het Rijk gestart met de Maatschappelijke Coalitie voor Groningen-Noord.

Uitvoeringsprogramma NPLV Groningen-Noord 2024-2027

Op donderdag 4 juli overhandigde burgemeester Koen Schuiling, als voorzitter van de Maatschappelijke Coalitie het Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2024 – 2027 aan Loes Mulder, de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit uitvoeringsprogramma is gemaakt in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). 

Niet starten bij nul
Omdat we in Groningen al jarenlang goed samenwerken in de wijken en durven experimenteren, starten we niet bij nul. “Het Uitvoeringsprogramma is het resultaat van een gezamenlijk proces en is natuurlijk niet het eindpunt, maar juist het begin van een langdurige samenwerking”, aldus burgemeester Koen Schuiling. “Dit proces heeft onder meer er al voor gezorgd dat we elkaar als partners in de Maatschappelijke Coalitie steeds vaker en beter weten te vinden.” Zo is afgelopen jaar in een aantal wijken de kinderopvang en VVE al toegankelijk gemaakt voor ouders die (nog) geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voor het Just Transition Fund (JTF) dienen gemeente, WerkPro en Alfa College een aanvraag in om de energietransitie in de noordelijke wijken vorm te geven. Bewoners van Groningen-Noord worden opgeleid in zogeheten wijkgildes en de Maatschappelijke Coalitie biedt in samenwerking met werkgevers een aan-de-bak garantie.

De leden van de Maatschappelijke Coalitie presenteren het Uitvoeringsprogramma van NPLV Groningen-Noord